Ақпараттық қауіпсіздік саласында қолданылатын ҚР мемлекеттік стандарттарының тізімі

Стандарттың белгіленуі

Стандарт атауы

ҚР СТ 34.020-2006

Ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары. Сәулелену ұқсатқыштары: жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ 34.021-2006

Ақпаратты қорғау. Ақпаратты қорғаудың техникалық құралдары. Кеңістіктік шулану генераторлары. Жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ 34.022-2006

Ақпаратты қорғау. Ақпараттық жүйелерді жобалауға, орнатуға, ретке келтіруге, пайдалануға және олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге қойылатын талаптар.

ҚР СТ 34.023-2006

Ақпараттық технология. Қауіпсіздік талаптарына ақпараттық жүйелердің сәйкестігін бағалау әдістемесі.

ҚР СТ 34.024-2006

Ақпаратты қорғау. Қорғалған орындалудағы автоматтандырылған жүйелер құру тәртібі. Жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ 34.025-2006

Ақпаратты қорғау. Қорғалған орындалудағы автоматтандырылған жүйелер құру тәртібі. Жалпы ережелер.

ҚР СТ ГОСТ Р 51275-2006

Есептеуіш техника құралдары. Рұқсат етiлмеген ақпаратқа қол жеткiзуден қорғау. Жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2006

Ақпараттық технологиялар.Қауіпсіздік құралдары мене әдістері. Ақпараттық технологиялардың қауiпсiздiгiнiң бағалау белгiлерi. Бөлім 1. Кіріспе мен жалпы модель.

ҚР СТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2006

Ақпараттық технологиялар. Қауіпсіздік құралдары мене әдістері. Ақпараттық технологиялардың қауiпсiздiгiнiң бағалау белгiлерi. Бөлім 2. Қауіпсіздіктің функционалды талаптары.

ҚР СТ ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-3-2006

Ақпараттық технологиялар. Қауіпсіздік құралдары мене әдістері. Ақпараттық технологиялардың қауiпсiздiгiнiң бағалау белгiлерi. Бөлім 3. Қауiпсiздiкке сенiмiнiң талаптары.

ҚР СТ ГОСТ Р 50739-2006

Есептеуіш техника құралдары. Рұқсат етiлмеген ақпаратқа қол жеткiзуден қорғау. Жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ ИСО/МЭК 14888-1-2006

Ақпараттық технологиялар. Ақпаратты сақтау әдістері. Қосымшасы бар сандық қол қоюлар. Бөлім 1. Жалпы ережелер.

ҚР СТ ИСО/МЭК 14888-2-2006

Ақпараттық технологиялар. Ақпаратты сақтау әдістері. Қосымшасы бар сандық қол қоюлар. Бөлім 2. Ұқсастыққа негізделген механизмдер.

ҚР СТ ИСО/МЭК 14888-3-2006

Ақпараттық технологиялар. Ақпаратты сақтау әдістері. Қосымшасы бар сандық қол қоюлар. Бөлім 3. Сертификатқа негізделген механизмдер.

ҚР СТ ИСО/МЭК 10118-1-2006

Ақпараттық технологиялар. Хэш-функция ақпараттарын сақтау әдістері. Бөлім 1. Жалпы ережелер.

ҚР СТ ИСО/МЭК 10118-2-2006

Ақпараттық технологиялар. Хэш-функция ақпараттарын сақтау әдістері. Бөлім 2. штрихтаудың n-биттік блогын қолданатын Хэш-функциялар.

ҚР СТ ИСО/МЭК 10118-3-2006

Ақпараттық технологиялар. Хэш-функция ақпараттарын сақтау әдістері. Бөлім 3. Арнайы Хэш-функциялар.

ҚР СТ ИСО/МЭК 10118-4-2006

Ақпараттық технологиялар. Хэш-функция ақпараттарын сақтау әдістері. Бөлім 4. Модульды арифметиканы қолданатын Хэш-функциялар.

ҚР СТ 1073-2002

Ақпаратты сақтаудың криптографиялық құралдары. Жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ ИСО/МЭК 17799-2006

Ақпараттық технологиялар. Ақпарат қорғаудың ережелер жиынының қорғау әдістері.

ҚР СТ 34.027-2006

Ақпараттық технологиялар. Бағдарламалық құралдардың классификациясы.

ҚР СТ 1694-2007

Жоғары жиiлiктi байлам мен акустоэлектрлiк өрнектеулерiнiң арқасында ақпараттың тарап кетуiнен телефон аппараттарының қорғау құралдары.

ҚР СТ 1699-2007

Қосылуды басқару мен реттеу жүйелері. Жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ 1697-2007

Ақпаратты сақтау. Электр желілері арқылы ақпараттың тарап кетуін сақтаудың техникалық құралдары.

ҚР СТ 1695-2007

Ақпараттық қауіпсіздік. Ақпараттандыру объекттерінің аттестациясы мен есептеуіш техника құралдары. Жалпы талаптар.

ҚР СТ 1700-2007

Қызмет мекемелеріндегі ақпараттарды техникалық сақтау.

ҚР СТ 1701-2007

Қосымша электромагниттi сәулеленулер және сiлтеулер арқылы тарап кетуден ақпараттық жүйелер және желi автоматты есептеушi техникалардың құралдарындағы техникалық ақпаратты қорғау. Жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ ГОСТ Р ИСО 7498-1-2006

Ақпараттық технологиялар. Ашық жүйелердің өзара байланысы. Бөлім 1. Негізді эталонды үлгі.

ҚР СТ ГОСТ Р ИСО 7498-2-2006

Ақпараттық технологиялар. Ашық жүйелердің өзара байланысы. Негізді эталонды үлгі – Бөлім 2. Ақпаратты сақтау архитектурасы.

ҚР СТ ГОСТ Р 52292-2007

Электронды ақпарат алмасу. Терминдер мен анықтаулар

ҚР СТ ГОСТ Р 51188-2007

Ақпаратты сақтау. Бағдарламалық құралдарды компьютерлік вирустарға сынау. Жалпы техникалық талаптар.

ҚР СТ ИСО/МЭК 18028-4-2007

Ақпараттық технологиялар. Сақтау әдістері. Ақпараттық технологиялардан жүйелерді сақтау.Бөлім 4. Алып тастаған рұқсатты қорғау.

ҚР СТ ИСО/МЭК ТО 15443-1-2007

Ақпараттық технологиялар. Сақтау әдістері. Ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігін қамту құрылымы. Бөлім 1. Жалпы талаптар.

ҚР СТ ИСО/МЭК ТО 14516-2007

Ақпараттық технологиялар. Қорғаныс әдістемелері. Сенімді үшінші жақпен атқарылатын қызметтерді қолдану мен басқару. Жалпы талаптар.

ҚР СТ ГОСТ Р
ИСО/МЭК 12119-2006

Ақпараттық технологиялар. Бағдарлама пакеттері. Сынақтан өткізу мен сапаға қойылатын талаптар.