Қазақстан Республикасының Конституциясы

1995 жылғы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған.

(2011.02.02. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен)

Толық мәтін